Temperatura Srbija, trenutno vreme i prognoza temperature 10 dana

Srbija-temperatura-vreme-10-dana-u-Srbiji

Temperature u Srbiji (temperature Serbia). Prikaz trenutne prognoze temperatura u Srbiji za sve veće gradove i mesta za dane za period od 5 do 9 dana. Informacije vezane za tacno vreme, zatim najviša i najniža prognozirana temperatura za Beograd, Novi Sad, Niš,  Kragujevac, Čačak,  Zlatibor, Kruševac, Leskovac, Zrenjanin, Vršac kao i mnoge druge gradove i mesta u Vojvodini i Srbiji.

Klima u Srbiji

Klima u Srbiji je umereno-kontinentalna sa manje ili više izraženim lokalnim karakteristikama. Najveći deo teritorije Srbije pripada klimi umerenog pojasa. Jugozapadni deo Srbije nalazi se na granici sredozemne suptropske i kontinentalne klime. Vojvodina, leta su topla i zime hladne, a jesen i proleće traju kratko.

Najniža i najviša temperatura u Srbiji

Najviša temperatura u Srbiji ikada izmerena  + 44.9°C , 24.jula 2007. godine u Smederevskoj Palanci . Najniža temperatura u Srbiji izmerena – 39.0 °C januar 2006. godine na Pešterskoj Visoravni .  (Izvor teksta: hidmet.gov.rs)

Podelite ovu korisnu stranicu sa svojim prijateljima:

Podeli ovo na meži sa prijateljima