Temperatura Kikinda trenutno vreme danas , sutra i temperature 7 dana

Trenutna temperatura u Kikindi , trenutno vreme danas Kikinda, sutra  naredne dane i vremenska prognoza za grad Kikinda u narednih 6 dana. U Kikindi vlada  umereno-kontinentalna klima, gde su zime hladne sa dosta snega a leta su topla . Prosečne tempretature u Kikindi na godišnjem nivou kreću između najhladnijih -4°C u januaru do najtoplijih 28°C u avgustu.  Opštinu Kikinda čine sledećih deset naselja: Banatska Topola, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Rusko Selo, Sajan kao i centar same opštine, grad Kikinda, gde živi oko 38.000 stanovnika.

Grad Kikinda je ujedno i administrativni centar Severnobanatskog okruga. Kаdа je reč o rudnim bogаtstvimа koja se nalaze na teritorii  Kikinde, može se naglasiti  da je upravo ova teritorija izuzetno je bogаtа nаlаzištimа nаfte i gаsа kаo i glinom visokog kvаlitetа. Prirodni resurs čini i plodno zemljište.Pod poljoprivrednim zemljištem je oko 62.000 ha.