Trenutno vreme i temperatura Kikinda – prognoza temperature za 7 dana

Trenutna temperatura Kikinda. Trenutno vreme danas Kikinda, temperature sutra naredne dane. Kikinda vreme po satima.

Kikinda klima i odlike prosecna temperatura

U Kikindi vlada  umereno-kontinentalna klima, gde su zime hladne sa dosta snega a leta su topla . Prosečne tempretature u Kikindi na godišnjem nivou kreću između miminalne prosecne -4°C u Januaru do maksimalne prosecne 28°C u avgustu.  Opštinu Kikinda čine sledećih deset naselja: Banatska Topola, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Rusko Selo, Sajan kao i centar same opštine, grad Kikinda, gde živi oko 38.000 stanovnika.

Kikinda

Grad Kikinda je ujedno i administrativni centar Severnobanatskog okruga. Teritorija Kikinde izuzetno je bogаtа nаlаzištimа nаfte i gаsа. Takodje Kikinda je bogata glinom visokog kvаlitetа. Prirodni resurs čini i plodno zemljište. Pod poljoprivrednim zemljištem je oko 62.000 ha.

Temperatura Kikinda, vreme po satima danas i sutra