Šta je magla, zbog čega se stvara

Šta je magla i kako nastaje uopšte magla. Pre svega magla predstavlja pojavu u prizemnom sloju toposfere. Ustvari maglu čine vodene kapljice ili ledeni kristali. Oni su toliko sitni i lagani da prosto lebde u vazduhu. Magla je zapravo oblak. Pogledaj video i sanznaj sve za 1 minut ili nastavi sa čitanjem o magli. Dakle, magla je oblak koji se nalazi nad samom površinom zemljinog tla. Kada je temperatura viša od 0 stepeni, magla se zadržava samo uz veoma visoku vlažnost vazduha. Relativna vlažnost vazduha blizu 100%

Glasovna podrška za ovaj edukativni klip, glas za video – voiceover za reklame – A. Arsić.

magla, sta je i kako nastaje jaka magla, pojava magle na putu

Magla je beličastog izgleda. U blizini industrijskih zona može se zapaziti žućkasto-siva boja zbog prisutnosti dima ili prašine u vazduhu.

Magla može biti:

  1. slaba magla , kada je horizontalna vidljivost manja od 1 km,
  2. umerena magla , kada je horizontalna vidljivost manja od 500 m,
  3. jaka magla , kada je horizontalna vidljivost manja od 50 m.

FANTASTIČAN SNIMAK DRON KOJI LEBDI IZNAD MAGLE

Kako nastaje magla?

Kondenzacijom vodene pare u vazduhu dolazi do stvaranja magle. Kondenzacija započinje kod relativne vlažnosti vazduha znatno manje od 100%,  i tada dolazi do pojave sumaglice. Daljim povećanjem vlage, kondenzacija se ubrzava. Dolazi do uvećavanja već postojećih kapljica i tada do prelaska sumaglice u maglu. Relativna vlaga u vazduhu za vreme magle je između 80 i 100 posto.

Čak i kada su temperature niže od tačke smrzavanja, magla se i dalje sastoji od sitnih kapljica dobro rashlađene vode u vazduhu pri tlu zemljine kore. Tek pri temperaturama oko −30 °C u magli se nalazi određena količina ledenih kristala.