Vazdušni pritisak

Šta je to vazdusni pritisak, kada je visok a kada nizak i kako se meri atmosferski pritisak. Pročitaj tekst o vazdušnom pritisku koji je transkript ovog videa ili pokreni video i saznaj ukratko šta je vazdušni pritisak za 1 minut!

Zahvalujemo Audio produkcija zvuk i profesionalni spiker za youtube video sadržaj

Kako vazduh ima svoju težinu on zapravo vrši pritisak na površinu zemlje, kao što i mi svojim telima vršimo pritisak za površinu zemlje u svakom momentu. Recimo na planinama, to jest na višim nadmorskim visinama količina vazduha koji vrši taj pritisak je manja pa je zato vazdušni pritisak na planini niži. Pritisak na planinama se takođe menja vremenom što zavisi od vlažnosti vazduha u atmosferi. Kako se u atmosferi nalazi i vodena para a njena gustina je manja od gustine vazduha tada i smeša vazduha i pare ima manju gustinu. U danima kada je vlažno vreme tada je i vazduzni pritisak niži.

vazdusni-pritisak-atmosferski-milibara-merenje

Merenje vazdušnog pritiska moguće je izvršiti uz pomoć instrumenta Barometar, a sam vazdusni pritisak u milibarima – tako se izražava  (mb). Normalan vazdušni pritisak na nivou mora (na nula metara  nadmorske visine) iznosi 1013,25 mb.
 

Na ovom sajtu možete uvek saznati koliki je trenutni vazdušni pritisak u nekom gradu, većem mestu ili na planini. Jednostavno pretražite sajt po gradovima i pored trenutne temperature biće prikazan i trenutni vazdušni pritisak.

 
 
Saznaj još, šta je to i kako se meri:
1.vlaznost vazduha    2.šta je magla     3.temperatura vazduha

Podeli ovo na meži sa prijateljima