Temperature Slovenija, trenutni vremenski podatki

Trenutna temperatura Slovenija, Ljubljana, Maribor, Krško Kranj, Koper, Portorož, Izola. Vreme danes, vlažnost, veter, zračni tlak, primorje temperatura morja slovenska obala.
Najviša temperatura u Sloveniji izmerena je 5. jula 1952 godine u Krškom i iznosila je 40,7 stepeni, dok je najniža temperatura izmerena na Kredarici i iznosila je -49 stepeni. Inače prosečna temperatura u Sloveniji u mesecu i januaru iznosi 2 stepena dok prosečna temperatura u julu mesecu kreće se oko 21 stepena.

Temperature Slovenia

Slovenia ima mediteransku klimu u priobalnom delu, alpsku u planinskom delu, kontinentalnu sa letima koja su blaža i zimama koje znaju biti hladne na visoravnima i na istoku Slovenije.