Temperatura mora

Sledi, temperatura mora aktualne vrednosti danas , trenutna temperatura mora Jadransko more, Hrvatska i Crna Gora, zatim , Crno more, Egejsko more, Jonsko i Sredozemno more – Grčka. Kada je najtoplije more ? U kome mesecu ? Koja je najniža temperatura mora? Nešto od ovoga možete saznati na sajtu.

temperatura mora u hrtvatska, morja slovenia, crna gora more
temperatura mora, toplota morske vode

Kada je merenje temperatura mora u pitanju onda je važno naglasit da postoji više različitih načina za dobijanje temperature morske vode ispod njene površine. Naravno da različita merenja temperature mora, mogu dati rezultate koji se u nekom procentu razlikuju.

Odaberi državu za temperature mora:

Temperatura mora tehnika merenja

Jedna od verovatno najstarijih tehnika za dobijanje temperatura mora jeste kada se termometar uroni ispod površine vode i na dubini 1,8 metara zadrži svega 3 minuta. Još jedna, prva automatizovana tehnika za dobijanje temperatura vode jesu instalirani merni uređaji u samom priključku brodova, ali metod nije uvek pouzdan jer dubina nije uvek i svuda ista da bismo znali koliko je toplo more.

Najpreciznije merenje temperatura mora

Najpreciznije dobijanje merenja površinska temperatura mora jeste pomoću fiksirane bove koja se nalazi na određenom mestu od obale mora, stalno na istoj dubini vode. Novi pristup za dobijanje temperature jeste satelitsko merenje temperatura morja Ovaj način za merenje trenutna temperatura mora je prisutan od 1980 godine. Temperatura vode ili mora dobijena na ovaj način se široko primenjuje, svakako pitanje je relevatnosti.

Pošalji stranicu temperatura mora prijateljima:

Podeli ovo na meži sa prijateljima