Temperatura mora

Sledi, temperatura mora aktualne vrednosti trenutne temperature mora Jadransko more, Hrvatska i Crna Gora, kao i Egejsko more, Jonsko i Sredozemno more – Grcka.

temperatura mora hrvatska grcka crna gora turska

Kada je merenje temperatura mora u pitanju, treba znati da postoji više različitih načina za dobijanje temperature vode ispod njene površine. Naravno da različita merenja temperature mora, mogu dati rezultate koji se prilično razlikuju.

Odabrati zemlju za koju tražite pregled temperature mora:

Jedna od svakako najstarijih tehnika za dobijanje temperature mora jeste kada se termometar ručno uroni ispod površine vode i na određenoj dubini 1, 8m zadrži svega 3 minuta. Još jedna , zapravo prva automatizovana tehnika za dobijanje temperatura vode jesu instalirani merni uređaji u samom priključku brodova, ali metod nije uvek pouzdan jer dubina nije uvek i svuda ista.

Najpreciznije dobijanje temperature površine mora vrše uz pomoć fiksirane bove koja se nalazi na određenom mestu od obale mora i stalno na istoj dubini u vodi. Novi pristup za dobijanje temperature jeste satelitsko merenje temperatura morja Ovaj način za merenje trenutne temperature mora je prisutan od 1980 godine. Temperatura vode ili mora dobijena na ovaj način je i relevatnija.

Podeli stranicu sa prijateljima !

Podeli ovo na meži sa prijateljima