Vlažnost vazduha

Šta je to vlaznost vazduha, kako se meri i od čega zavisi. Odakle vlaga uopšte u vazduhu. Dobro je poznato da najveci deo planete Zemlje čini upravo voda. Nastavi sa čitanjem ili pogledaj video, saznaćes za 1 minut.

Profesionalno snimanje glasovnih prezentacija – voice over za reklame i video

Kako sve tečnosti isparavaju, isto tako isparava i voda. Tako se u atmosferi uvek nalazi vodena para. Dakle vlažnost vazduha nam daje predstavu o količini vodene pare koja se nalazi u vazduhu. Međutim, količina vodene pare koja se može naći u vazduhu je ograničena. Vazduh koji sadrži najveću moguću količinu vodene pare smatra se zasićenim. Ako dođe do hlađenja takvog vazduha on će postati prezasićen vazduh vodenom parom. Tada dolazi do kondenzacije tj. vodena para se pretvara u vodu. Čime se meri vlažnost vazuha? Merenje vlaznosti vazduha vrši se pomoću instrumenta higrometar, a izražava se u procentima (%).

Kako vlažnost vazduha utiče na subjektivni osećaj temperature vazduha?

U ovo tabeli najbolje mozete videti kako zavisi stvarni osecaj temperature od vlaznosti vazduha a to je stvarno jako vazno. Subjektivni osecaj temperature je naš doživljaj koliko nam je toplo ili koliko nam je hladno, a ne ono što je izmereno. On je jako vazan !
Izvor tabele toplotnepumpe.rs

Poslednja izmena 19.06 @ 7:37 pm

Saznaj još, šta je to i kako se meri:
1.vazdusni pritisak   2.šta je magla     3.temperatura vazduha 4. gde pada najviše kiše