Vlažnost vazduha

Šta je to vlaznost vazduha, kako se meri i od čega zavisi. Odakle vlaga uopšte u vazduhu. Dobro je poznato da najveci deo planete Zemlje čini upravo voda. Pogledaj video. brže ćeš saznati!

Spiker u video edukaciji, snimani voice over u studiju, profi glas spikera za reklame i explainer video

Kako sve tečnosti isparavaju tako isparava i voda. Tako se u atmosferi uvek nalazi vodena para. Dakle vlažnost vazduha nam daje predstavu o količini vodene pare koja se nalazi u vazduhu. Medjutim količina vodene pare koja se može naći u vazduhu je ograničena. Vazduh koji sadrži najveću moguću kolicinu pare smatra se zasicenim vazduhom, ako dodje do rashladjivanja istog, on ce postati prezasicen i nastace kondenzacija. Merenje vlaznosti vazduha vrši se pomoću instrumenta higrometar, a izražava se u procentima (%).

Kako vlažnost vazduha utiče na subjektivni osećaj temperature vazduha?

U ovo tabeli najbolje mozete videti kako zavisi stvarni osecaj temperature od vlaznosti vazduha a to je stvarno jako vazno. Subjektivni osecaj temperature je naš doživljaj koliko nam je toplo ili koliko nam je hladno, a ne ono što je izmereno. On je jako vazan !
Izvor tabele toplotnepumpe.rs

Poslednja izmena teksta 12.06 @ 7:51 pm

Saznaj još, šta je to i kako se meri:
1.vazdusni pritisak   2.šta je magla     3.temperatura vazduha