Temperatura Novi Pazar, danas i sutra prognoza 10 dana

Trenutna temperatura Novi Pazar vreme danas, sutra i vremenska prognoza do 10 dana. Novi Pazar se odlikuje sa tri klimatske oblasti: planinska oblast Novog Pazara , dolinska i prelazna. Planinska klima je zastupljena na najvišim nadmorskim visinama (planinske mase), dok dolinska oblast pokriva doline rečnih tokova reke Ibar i reke Lim sa svojim pritokama.

Između ove dve oblasti, nalazi se oblast koju karakteriše prelazna klima koja predstavlja umereno modifikovanu planinsku klimu u Novog Pazara.

Novi Pazar okružuju planine Rogozna, Golija i Pešterska visoravan. Novi Pazar od Beograda je udaljen oko 300 km i nalazi se na delu starog puta koji vodi ka Ibarskoj magistrali i dalje ka Jadranu. Teritorija Novog Pazara smeštena je na planinskom terenu gde ima blagih ali i oštrih uspona, visoravni, pašnjaka i livada, kao i izvora mineralne i termalne vode. Klima u Novom Pazaru je umereno kontinentalna