Temperatura Backi Petrovac

Trenutna temperatura u Backi Petrovac i vremenska prognoza za 7 dana. Područje Bačkog Petrovca ima umereno-kontinentalnu klimu sa odlikama nizijske klime. Srednja godišnja temperatura iznosi 11o C. Zime znaju da budu jako hladne, a leta jako topla. Reljef bačkopetrovačkog područja je izrazito ravničarskog karaktera. Njegova nadmorska visina se kreće od 76 do 92 metra.

Grad Bački Petrovac leži na nadmorskoj visini od 85 metara. Područje je bogato vodom. Južnim rubnim područjem opštine kroz mesto Gložan protiče Dunav, a unutrašnjost opštinske teritorije presecaju kanali Karavukovo – Bački Petrovac i Savino Selo – Novi Sad koji su integrisani u hidrosistem “Dunav-Tisa-Dunav”.Izvor paunpress.com