Trenutna temperatura Šabac, vreme 10 dana

Trenutna temperatura Šabac, vreme sada, danas, sutra. Prognoza pritisak, vetar, vazusni pritisak i temperatura Sabac. Ova regija oko grada Šabac ima umereno kontinentalnu klimu. Razlog ovakve odlike je otvorenost prema panonskoj niziji. To jest delovi grada Sabac na severu. Po uticajem planinske klime je brežuljkasto planinski jug grada Šabac i jugozapad.