Temperatura Majdanpek

Trenutna temperatura Majdanpek i prognoza vremena za narednih 7 dana. Majdanpek je tipično rudarski grad; da nije rudnika, uska dolina Malog Peka, nepodesna za druge oblike tradicionalne privrede – bila bi pusta, kao što je bivala uvek pusta kada je rudnik na duže vreme prestajao sa radom. Iako rudarstvo u samome mestu traje, sa kraćim ili dužim prekidima, oko 7.000 godina, današnje ime grada se prvi put pominje 1560. godine u jednom turskom dokumentu, ali u obliku Medani Pek. Izvor-wikipeda. Priroda je bogato darovala ove prostore poklonivši im mnoge prirodne lepote i retkosti. Blizina i bogatstvo voda, brda obrasla gustom šumom u zaleđu, sve je to oduvek za stanovnike ovog kraja značili izvor života.