Trenutna temperatura Loznica

Trenutna temperatura Loznica i vremenska prognoza za grad Loznica u narednih 7-10 dana. Loznica maksimalna ikad zabeležena temperatura bila je 42,3 °C 24. jula 2007, a najniža -25,4 °C 24. januara 1963.

Maksimalna količina padavina registrovana je 20. juna 1956. i iznosila je 100,7 mm. Najveća debljina snežnog pokrivača iznosila je 69 cm, 13. i 14. februara 1984.U Loznici je karakteristicna umereno-kontinentalna klima.