Temperatura vazduha

Temperatura vazduha, logično je, pokazuje koliko je vazduh zagrejan. Pogledaj video ili nastavi sa čitanjem. Međutim, da li ste znali kako su slojevi vazduha koji se nalaze na samoj površini zemlje najtopliji. Kako se povećava nadmorska visina ili kako se udaljavamo sve više na gore prema nebu, tako i vazduh postaje sve hladniji. Zašto je vazduh na zemlji najtopliji? Uz pomoć sunca dolazi do zagrevanja površine zemlje i tako se greje i vazduh blizu zemlje, te se povećava i njegova temperatura. Zato je onaj vazduh koji je bliži površini zemlje topliji od vazduha na većim visinama, koji je hladniji.

Na svakih 100 m visine, temperatura vazduha opada u proseku za 0,6 stepeni.

Glasovna prezentacija, tekst čitao voiceover za video snimio Aleksandar A.

Kruženje vazduha

Topao vazduh je lakši od hadnog vazduha, a to je važna činjenica za vremenske prilike u atmosferi. Zato se taj topliji vazduh diže na veće visine, a hladniji vazduh, pošto je teži, pada bliže površini.

kruzenje vazduha

Zatim se taj hladni koji je pao dole, ponovo zagreva u blizini zemljine površine, i opet se diže gore. To je proces koji se neprekidno odvija. Kruženje vazduha. Temperatura vazduha se meri instrumentom koji se naziva termometar, to svi znamo. Dakle nije toplomer ! 🙂