Temperatura vo Kumanovo

Trenutna momentalna temperatura vo Kumanovo. Makedonija, Kumanovo sa prikazom najviše i najniže dnevne temperature. Kumanovo ima umereno kontinentalnu klimu.

Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 11.9 stepeni, dok je godišnja količina padavina 517 mm. Najtopliji mesec u godini je avgust sa prosečnom temperaturom vazduha od 22.1 stepeni. Kumanovo je treći grad po veličini u Makedoniji, prema legendi ime grada potiče od Kumana, turkijskog plemena koje se ovde doselilo u 12 veku.