Trenutna temperatura Zaječar

Trenutna temperatura Zaječar, danas, sutra. Vremenska prognoza u Zaječaru za predstojeće dane. Najhladniji meseci u Zaječaru su januar i februar, a najtopliji mesec jul. Klima u Zaječaru se znatno izmenila u poslednjih 10 godina.

Prisutne su varijacije klime i temperature u Zaječaru koje ukazuju da više nema preciznog vremenskog perioda u kojem traje zima ili leto, kao što je to bilo ranije. Sada su letnji meseci žarki kada dnevne temperature dostižu nekada i do 40°C, dok su noći u proseku sveže. Maksimalna temperatura Zaječar 44,7°C bilo je to 24. jula 2007.

Po toj razlici dnevne i noćne temperature u toku leta, suvim i žarkim letima klima u ovom kraju sve više poprima obeležja pustinjske klime. Zime su blage i sa malo padavina, ali u pojedinim periodima temperatura u Zajecaru silazi i preko 15°C ispod nule. U zaječarskom basenu duvaju vetrovi slični košavi, najčešće severoistočni. Izvor: Zajecar.info