Temperatura Vinica

Trenutna momentalna temperatura u Vinici biće prikazana za par sekundi kao i vremenska prognoza za narednih 5 dana za Vinicu sa prikazom najviše i najniže dnevne temperature. Vinica ima umereno kontinentalnu klimu. Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 12.2 stepeni, dok je godišnja količina padavina 473 mm. Najtopliji mesec u godini je jul sa prosečnom temperaturom od 22.4 stepeni, dok je najhladniji januar sa prosečnom temperaturom vazduha od 1 stepen.