Vetar, pravac i brzina vetra, skala jačine vetra

Šta je vetar, sve o vetru što bi trebalo da znate. Pravac i jačina vetra . Kako nastaje vetar i kako se meri brzina vetra. Dakle sva ova pitanja su vrlo zanimljiva. Pokušaćemo da damo samo neke odgobore o vetru i njegovoj brzini.

brzina vetra, jačina vetra, vetar, snaga vetra na planinama ili moru

Na primer vetar nas čuva od zagađenja vazduha koje smo podigli na tako visok nivo u industrijskim sredinama, a zbog toga ispašta čitava planeta.

Vetar utiče na temperaturu

Takođe vetar znatno utiče na osećaj temperature, jer od brzine vetra i vlažnosti vazduha zavisi kako ćemo osećati niske temperature ili visoke temperature.

vetar temperatura brzina vetra uticaj na temperaturu vazduha

Vetar takođe ima uticaja na psihu ljudi konkretno na raspoloženje i ovaj uticaj vetra nikako ne treba zanemariti. Vetar čak kod trećine ljudi može izazavati ozbiljne glavobolje i razdražljivost kao i depresiju. Pre svega topli vetrovi izrazito mogu da utiču na promenu psihološkog stanja kod ljudi.

Vetar ukratko / 30 sekundi ( video)

Jačina Vetra / Skala Bofor

Ova skala vetra data je od 0 do 10 kako bismo videli koja je zapravo jačina vegtra i kakave posledice moze izazvati, brzina vetra.

0 – tišina – potpuno tiho, dim se diše uspravno

1 vetrić – pravac vetra se primećuje samo po kretanju dima ali ne i po vetrokazu

2. vrlo slab vetar – oseća se na licu , lišće šušti, okreće laku zastavu, pomera običan vetrokaz, zatalasa površinu stajaće vode

3. slab vetar – lišće i granćice su u neprekidnom kretanju , razvija zastavu stvara manje talase na stajaćoj vodi

4. umeren vetar – poduže prašinu i parčiće hartije sa zemlje, stvara izrazite talase na stajaččoj vodi

5. umereno jak vetar – pokreće zastave i pravi talase na stajaćoj vodi

6. jak vetar – pokreće velike grane, telefonske žice zuje, čuju se šumovi pored ili iznad kuća, otvoreni kišobrani se teško kontrolišu i drže.

7. vrlo jak vetar – kretanje u suprotnom pravcu vetra je otežano, ljuljaju se cela stabla od jačine vetra

8. olujni vetar – lome se grane na drveću, znatno je otežano kretanje na slobodnom prostoru

9. oluja – može prouzrokovati manja oštećenja na kućama i objektima, ruše se dimljaci i padaju srepovi sa krova kuća ili objekata

10. jaka oluja – lomi drveće ili ga čupa sa korenom, poruzrokuje značajna oštećenja zgradama

11. oluja slična orkanu – može da sruši krovove zgrada, i napravi velika oštećenja

12. orkan – ima uništavajuće dejstvo

https://www.youtube.com/watch?v=1wWrdwZpzvk

Brzina vetra i snaga vetra

Kada posmatramo sunčev sistem i planete treba znati kako su najsnažniji vetrovi uporavo na Neptunu i Satrunu. Najvažniji aspekt vetra jeste njegova brzina, zatim sadržaj gasova koje vetar nosi i naravno energija vetra. Energija koju stvara vetar je značajna kao eko izvor za dobijanje električne energije. Vetar duva i niko to ne može prekinuti. Ako već vetar duva, onda treba iskoristiti njegovu energiju za dobijanje električne energije.

Trenutno izmerena brzina vetra

Ova sajt postoji kako biste na nivou informacije dobili okvirne trenutne brzine vetra i druge podatke o vremenu za neko mesto ili grad. Samo ODABERITE grad na sajtu i dobićete okvirnu brzinu vetra u ovom trenutku.