Temperatura vo Tetovo

Za par sekundi biće prikazana trenutna temperatura Tetovo i vremenska prognoza za narednih 5 dana za Tetovo sa prikazom najviše i najniže temperature. Tetovo ima umereno kontinentalnu klimu. Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 11.2 stepeni, dok je godišnja količina padavina 742 mm. Tetovo je grad u Makedoniji koji se nalazi na obroncima Šar planine, grad se nalazi na nadmorskoj visini od 486 m.