Šta je klima, klimatski faktori, evo šta sve utiče na klimu

Šta je klima, klimatski faktori ? Ovo je edukativni video explainer koji će vam pomoći da vrlo lako naučite i saznate odlike klime, klimatske faktore. Šta sve utiče na klimu vašeg kraja. Zanimljivi detalji o klimatskim promenama u odnosu na geografsku širinu. Klima na moru se razlikuje od klime na planinama, evo zašto je to tako. Spiker čita tekst za video nešto sporije kako biste lakše pohvatali sve detalje.

Zahvaljujemo na podršci oko snimanja zvuka, spiker za video sadržaj i edukativne klipove, tutorijale

Ova glasovna prezentacija je ustvari audio sadržaj u formi videa. Namenjen za sve generacije, ali pre svega za najmljađe, mogu lako da utvrde znanje ili da znanje podele sa vršnjacima kroz video.

Odlike klime

Klima je skup klimatskih faktora koji utiču na okolinu i život na Zemlji. Na planeti postoji mnogo različitih klimatskih zona, a svaka ima svoje specifične odlike.

Klimatski faktori

Klimatski faktori su elementi koji utiču na klimu, kao što su temperatura, vetar, vlažnost vazduha, padavine i sunčeva svetlost. Oni se međusobno povezuju i utiču jedni na druge.

Temperatura je jedan od najvažnijih klimatskih faktora. Ona se menja tokom dana i godine, a zavisi od geografske širine, takođe nadmorske visine i blizine mora.

Vetar je drugi važan klimatski faktor. On utiče na temperaturu i raspodelu padavina, a takođe može biti uzrok vremenskih promena i ciklona.

Vlažnost vazduha je treći važan klimatski faktor. Vlažnost utiče na količinu padavina, a takođe može uticati na zdravlje ljudi i biljaka.

Padavine su četvrti važan klimatski faktor. One utiču na vegetaciju i raspoloživu vodu, a takođe mogu uticati na eroziju tla i razvoj reka.

Sunčeva svetlost je peti važan klimatski faktor. Ona utiče na rast biljaka i fotosintezu, a takođe je važna za ljudsko zdravlje i dobrobit