Temperatura Gostivar

Trenutna momentalna temperatura u Gostivaru biće prikazana za par sekundi kao i vremenska prognoza za narednih 5 dana za Gostivar sa prikazom najviše i najniže dnevne temperature. Gostivar ima umereno kontinentalnu klimu. Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 11.3 stepeni, dok je godišnja količina padavina 775 mm. Najtopliji mesec u godini je jul sa prosečnom temperaturom vazduha od 21.2, dok je najhladniji mesec januar sa prosečnom temperaturom od 0.4 stepeni.