Gde duva najači vetar

Mesto gde duva najači vetar na svetu je u području oko ostrva Barnevelt. Smeštenog u Južnom okeanu. Ovo ostrvo se nalazi u oblasti poznatoj kao “Crni krug”. Ovde se sudaraju dve struje: Humboldtova struja vetrova koja dolazi sa juga i Panama struja vetrova koja dolazi sa severnog Pacifika. Ove struje stvaraju idealne uslove za nastanak jakih i olujnih najjačih vetrova.

gde duva najjaci vetar na svetu

Vetar na ostrvu Barnevelt može da dostigne brzinu od čak 250 km/h. Ovi vetrovi su toliko jaki da mogu da unište sve što se nalazi na njihovom putu. Čak i veliko drveće. Osim toga, vetrovi stvaraju i ogromne talase, koji mogu da dovedu do potopa i brodoloma.

Ipak, i pored ovih opasnosti, ostrvo Barnevelt nije potpuno napušteno. Na ovom ostrvu se nalazi i malo naselje, u kome živi oko 50 ljudi. Ovi ljudi su se prilagodili životu u ovim ekstremnim uslovima i naučili kako da se nose sa jakim vetrovima. Oni grade svoje kuće od čvrstih materijala, poput betona i čelika, kako bi ih zaštitili od vetrova, a takođe koriste i druge tehnike, poput izgradnje ograde od leda, kako bi se zaštitili od talasa.

Ukratko, ostrvo Barnevelt je jedno od mesta gde duva najjači vetar na svetu. Ovaj vetar može da dostigne brzinu od čak 250 km/h i stvara ogromne talase. Iako ovo ostrvo predstavlja izazov za stanovnike, oni su se prilagodili životu u ovim ekstremnim uslovima i naučili kako da se nose sa jakim vetrovima.

Pogledaj temperature za ostale gradove Srbije, klik na menu: