Za par sekundi biće prikazana trenutna temperatura u Novom Sadu i vremenska prognoza za narednih 5 dana za Novi Sad sa prikazom najviše i najniže temperature. Najniža ikada izmerena temperatura u  Novom Sadu bila je 24.1.1963 godine i iznosila je  -30.7 stepeni. Najviša temperatura ikada izmerena u novom sadu bila je 24.jula 2007 godina i iznosila je 42 stepena. Klima u Novom Sadu je kontinentalna, tako da  ovaj  grad ima sva četiri godišnja doba. Prosečna temperatura vazduha u gradu je 10,9°C,  srednja temperatura u januaru je –1°C, dok je u julu 21,6°C.

Prognozirane min. i max. srednje temperature u Novom Sadu :

Prognozirana temperatura u Novom Sadu  za Januar od -2 do 3 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Februar od -1 do 6 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Mart od 3 – 11 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za April  7 – 17 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Maj  od 12 – 22 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Jun u  od 15 – 25 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Jul u  od 16 – 27 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Avgust u od 16 – 27 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Septembar  od 13 – 23 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Oktobar  od 8 – 18 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Novembar od 4 – 11 °C
Prognozirana temperatura u Novom Sadu za Decembar  od 0 – 5 °C         * Moguća su prilična odstupanja, prognozu  uzeti sa rezervom !