Za par sekundi biće prikazana trenutna temperatura u Nišu i vremenska prognoza za narednih 5 dana za Niš. Nis ima umereno-kontinentalnu klimu, sa prosečnom godišnjom temperaturom od 11.2 °C. Juli je najtopliji mesec u godini sa prosekom od 21.2 °C. Najhladniji mesec je januar, u proseku 0.2 °C.  Godišnje ima u proseku 123 kišnih dana i 43 dana sa snegom. Vazdušni pritisak je u proseku 992.74 mb. Uži centar Niša  nalazi se na 194 m nadmorske visine (kod Spomenika u centru). Najviša tačka grada je Sokolov kamen (1.523 metara)  Suva planina, a najniža (173 metra) kod naselja Trupale, na ušću reke Nišave.

Prognozirane min. i max srednje temperature u Nišu :

Prognozirana temperatura u Nišu za Januar od -3 do 3 °C
Prognozirana temperatura u Nišuza Februar od -1 do 7 °C
Prognozirana temperatura uNišu za Mart od  -2  do 12 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za April 6 – 18 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za Maj od 10 – 22 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za Jun u od 12 – 25 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za Jul u od 14 – 27 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za Avgust u od 15 – 29 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za Septembar od 11 – 24 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za Oktobar od 6 – 18 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za Novembar od 2 – 11 °C
Prognozirana temperatura u Nišu za Decembar od -1 – 5 °C                   
* Moguća su prilična odstupanja, prognozu uzeti sa rezervom !